Ing. David Mezihorák

mezihorak

Konsultant w:

Business Continuity Management
Strategic Management
Project Management
Process Management
Risk Management

Certyfikaty
Odniesienie

reference1 Business Continuity Manager
reference2 Business Continuity Manager
reference3 Analityk – procesy, TIK
Prowadzący – strategiczne i zarządzanie projektem
reference4 Kierownik Back Office Corporate
Projekt manažer
Głównym metodologii i procesów analityk banku

reference5

Analityk – procesy, TIK
Prowadzący – SW / HW
reference6 Prowadzący – logistyka, zarządzanie projektami oraz IS / IT
Inforservis Prowadzący – SW / HW
Inorga-ekograf Analityk – Baza obszar ICT