Analýzou lidských zdrojů rozpoznáme, zda jsou vaši lidé na správných místech!

img_procesy

Cílem této analýzy je odhalit všechna slabá místa pracovních činností v rámci celé firmy a vyhodnotit je podle priorit.